Het Koestermoment

Shirley van Overveld

Kinderbaantje 9

4651 XX Steenbergen

Telnr; 06 614143263

Mail: uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl  Site: www.hetkoestermoment.nl

 

Privacy statement

 

Opgemaakt 18 mei 2018

Privacybeleid Het Koestermoment

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Het Koestermoment kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Het Koestermoment, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Koestermoment verstrekt. Het Koestermoment kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM HET KOESTERMOMENT GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Het Koestermoment verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Het Koestermoment uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG Het Koestermoment GEGEVENS BEWAART

 

Het Koestermoment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Het Koestermoment verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Het Koestermoment worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Koestermoment gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl Het Koestermoment zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Het Koestermoment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Koestermoment maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Koestermoment verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Koestermoment op via uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

www.hetkoestermoment.nl is een website van Qwiebus.

 

Qwiebus is als volgt te bereiken:

 

Postadres:Zeelandweg oost 33

Vestigingsadres:Zeelandweg oost 33

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Breda 20109341

Telefoon:06 30547958

E-mailadres: info&qwiebus.nl

 

Dag en nacht bereikbaar: 06 1414 3263

Het Koestermoment

uitvaartzorg

Shirley van Overveld

Kinderbaantje 9

4651 XX  Steenbergen

  uitvaartzorg@hetkoestermoment.nl

Dag en nacht bereikbaar

Tel: 06 1414 3263

KVK NR: 70438641

www.qwiebus.nl

Privacyverklaring